Indsatsområder

  Udfordrende undervisning

   Oprigtig Tro

    Ægte Fællesskab

    Indsatsområder

    Indsatsområder

    I henhold til LOV nr. 332 af 18/05/2005 ”Lov om ændring af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.” og på baggrund af skolens årlige selvevaluering fastsættes indsatsområder for næstfølgende skoleår.

    Vi anvender en strategi, hvor ét område evalueres to på hinanden følgende år (det andet år i en mindre, men mere fokuseret version), således at en vilkårlig selvevaluering både vurderer foregående års område og ét nyt i henhold til skolens femårsplan.

    Indsatsområder i henhold til selvevaluering af skoleåret 2011 -2012:

    Vi har nu fået nogle erfaringer med Cooperativ learning, og vi arbejder på at udvikle pædagogikken for at sikre den mest inspirerende og alsidige undervisning.

    Vi har arbejdet med at udvide vores bygninger og skabe bedre undervisningsforhold, herunder nyindrette fysik og biologilokale, samt gøre de andre undervisningslokaler mere inspirerende.

    Vi er tilsyneladende lykkedes bedst med det fællesskab, som har udspillet sig omkring kontaktgrupperne og på værelserne. Vi skal gøre, hvad vi kan for at fastholde dette, og arbejder med nye ringetider for at sikre mere nattesøvn og at eleverne møder veludhvilet. Vi har tillige forbedret vores fremmøderegistering.

    Der er fortsat fokus på at udruste kontaktlærerne bedst mulig. Vi tror på, at bliver vi stærkere her, får det en afsmittende og positiv betydning for den enkelte elevs trivsel samt elevernes relation til lærerne. Indsatsen omkring livet i klasseværelset skal optimeres.

    Omkring skolens grundsten som kristen skole oplevede vi at mange elever oplevede værdien som stærk på skolen, men uden betydning når de kom hjem. Dette vil der sættes større fokus på.

    Der arbejdes desuden på at højne indholdet af arrangementerne i weekenden. Blandt andet ved at indrage kontaktgrupperne i planlægningen.

     

    Efterskolen Frydensbergs femårs plan for selvevaluering

    Skoleåret 2012– 2013

    ”Det ægte fællesskab” (se skolens tre hjørnesten) vurderes i klassesammenhæng og i kontaktgrupper.

    ”Udfordrende undervisning” (se skolens tre hjørnesten) vurderes i tre udvalgte undervisningsfag Tysk, Historie og Geografi.

     

    Skoleåret 2013– 2014

    ”Udfordrende undervisning” (se skolens tre hjørnesten) vurderes i to udvalgte undervisningsfag Engelsk og Biologi.

    ”Oprigtig tro” (se skolens tre hjørnesten) vurderes i hele skolens virke.

     

    Skoleåret 2014– 2015

    ”Udfordrende undervisning” (se skolens tre hjørnesten) vurderes i to udvalgte undervisningsfag Dansk og Matematik.

    ”Det ægte fællesskab” (se skolens tre hjørnesten) vurderes i klassesammenhæng og i kontaktgrupper.

     

    Skoleåret 2015- 2016

    ” Det ægte fællesskab” (se skolens tre hjørnesten) vurderes i sammenhæng med ture og rejser

    ”Udfordrende undervisning” (se skolens tre hjørnesten) vurderes i to udvalgte undervisningsfag ”Samfundsfag og Fysik

     

    Skoleåret 2015- 2016

    ”Udfordrende undervisning” (se skolens tre hjørnesten) vurderes i tre udvalgte undervisningsfag Kristendom, Historie og Geografi

    ”Oprigtig tro” (se skolens tre hjørnesten) vurderes i skolens onsdagssamling.