Selvevaluering

  Udfordrende undervisning

   Oprigtig Tro

    Ægte Fællesskab

    Selvevaluering

    Selvevaluering  skoleåret 2013/2014

    Det er en stor tilfredsstillelse at se at alle elever er glade for at have gået på Frydensberg det seneste år, og det stemmer godt over ens med at vi ønsker at give eleverne ”An Adventure of your life”.

    Der er en del elever der har angivet, at de ikke føler at de kan få søvn nok. Da det har været muligt at rykke sengetiden frem, har vi for at give mulighed for mere søvn, rykket undervisningens start til kl. 9 :00. Det giver en senere morgenvækning.

    Selvom vi er en ikke-ryger skole er der stadig en del elever som ryger hjemme i weekender og ferier, og det har medført en anden rygepolitik og en større åbenhed om rygning og muligheden for alternativer.

    Hovedparten af vores elever oplever at deres tro er blevet styrket og at Gud spiller en vigtig rolle i deres liv. Vi har stadig en udfordring i at få de unge integreret i et kirkeliv når de er udenfor vores rammer, og vi arbejder stadig på at de får en kontakt til ungdomsgrupper og menigheder i deres hjemegn.

    Omkring elevernes fremmøde til tiden til timerne, følger vi i lærestaben tættere op, og vi har fået en elektronisk registering af fremmøde, og for sent fremmøde, som giver os grundlag for en opfølgning på eleverne i løbet af skoleåret. Vi har som opfølgning på, at elevene har haft svært ved at komme forberedt til timerne, forsøgt med at være ”lektiefri” skole, så vidt det er muligt. Det betyder, at der er forventning om aktiv deltagelse og opgaveløsning i timerne.

    Vi glæder os over at der fortsat er en god og tillidsfuld relation mellem elever og lærere, og vi arbejder stadig på at videreudvikle vores pædagogik gennem Cooperativ Learning, for at sikre en varieret undervisning med elevinddragelse. Vi kan se at det er lykkedes os med færre skemaændringer i det forgangne år, og vores mål er at elevenes skema kan holde for hele skoleåret.

    Andelen af elever der deltager i formiddagsmøder i kirken er ikke stort, men trods alt stigende, hvilket ikke er et mål i sig selv. Vi ser anser det som vigtigere, at de deltager i ungdomsmøder som STORM og på TMG.

    Hovedparten af eleverne synes det er dejlig at være på skolen i weekenden. Vi har strammet op på, at der altid er et varieret og spændende indhold i weekendarrangementerne, og inddrager eleverne i planlægningen. Vi videreudvikler også hele tiden på vore aktivitetsmuligheder i fritiden, og vi benytter de muligheder, som er i skolens faciliteter og den fantastiske natur, som vi er omgivet af.

     

    Statistik omkring fuldførelsesfrekvens og frafald

    Det har længe været skolens mål at nedbringe frafald og dermed se flere elever fuldføre, da afbrudte ophold altid giver de unge sår på sjælen. Afbrudte ophold dækker både over de unge, som selv vælger at tage hjem og dem som bliver sendt hjem. De fleste afbrudte ophold skyldes, at eleven eller elevens familie vælger at afbryde opholdet.

    Tallene er faldende, men hvert eneste frafald er ikke i orden og skal i vides mulig omfang undgås.