Vigtig info til forældre

  Udfordrende undervisning

   Oprigtig Tro

    Ægte Fællesskab

    Vigtig info til forældre

    Telefon og mail

    Kontor: 9854 2444 (hverdage kl. 9.00 – 15.00) Mail: kontor@frydensberg.dk

    Vagttelefon: 9854 2444 (efter kl. 15 og i weekender)

    Tjek www.frydensberg.dk  for oplysninger og reportager om ”livet på skolen”.

     

    Kontaktlærersnak

    Jeres barn mødes ca. hver 3. uge med sin familielærer til en snak med fokus på personlig trivsel og udvikling. Der også mulighed for en snak på andre tidspunkter efter behov. Det er ligeledes familielæreren, I som forældre skal henvende jer til, hvis I gerne vil tale om noget vedrørende jeres barn.

     

    Post

    Det er meget værdsat at få post, når man er på efterskole. Send gerne en lille hilsen på gammeldags manér, selvom I jævnligt taler i mobiltelefon/sender mails. Post hentes på kontoret af eleven. Post adresseres:

    Elevens navn, Efterskolen Frydensberg, Frydensbjergvej 23, 9550 Mariager

     

    Tandlæge

    Tandlægebesøg skal klares i de forlængede weekender og ferier. Eleven er stadig tilmeldt tandplejen i sin hjemkommune. Bestiller I tid nu inden skoleårets start, kan I undgå tandlægebesøg i undervisningstiden.

     

    Undervisningsfritagelse

    Vi ved godt, at det kan være rart at tage sit barn med på ferie uden for højsæsonen eller at have barnet hjemme en ekstra dag efter weekenden, men desværre udgør sådanne ekstra fridage en stor belastning for en efterskoles økonomi. Derfor beder vi jer være opmærksom på følgende økonomiske forskel på at være elev på en efterskole frem for i folkeskolen.

     

    Efterskoler får, ud over forældrenes egenbetaling, et betydeligt tilskud til driften, bygninger m.m. fra Staten. Tilskuddet beregnes efter, hvor mange elever, der går på skolen – ikke, hvor mange der er tilmeldt, men hvor mange der faktisk er på skolen og gennemfører hele undervisningsuger. Det hedder taxametertilskud. Undervisningsministeriet er meget streng med revisionen af disse regler, og vi er nødt til at følge dem lige så stramt.

     

    Hvis en elev ikke er på skolen alle fem undervisningsdage i en uge, falder tilskuddet for eleven bort i den pågældende uge, medmindre fraværet er godkendt – sygdom hjemme, dødsfald, kommunebesøg, skolebesøg eller højtideligheder i den nærmeste familie (spørg evt. kontoret). Derfor gælder det på Frydensberg fra skoleåret 13-14, at man i tilfælde af ikke gyldigt fravær, ud over den almindelige egenbetaling, yderligere skal betale et gebyr på 1000 kr. pr. uge. Dette beløb er langt mindre end det statstilskud, skolen mister ved at skulle melde en elev ud i en uge.

     

    I øvrigt er lærernes erfaring, at fravær som regel også har faglige konsekvenser – både for den enkelte elev og klassen som helhed.

     

    Godkendt undervisningsfritagelse kan kun gives af forstanderen. I bedes derfor rette henvendelse hertil i god tid. Hvis akut opstået sygdom forhindrer eleven i at møde efter weekenden, skal vagtlæreren orienteres mellem 18.00 og 21.00 søndag aften.

     

    Computer

    Da der er en bogfri skole, skal eleven have sin bærbar PC eller en iPad med. Det er ikke muligt at have en stationær computer på skolen. Elevens computer må ikke indeholde programmer/spil uden licens og pornografisk eller ulovligt downloadet materiale. På computeren skal der være et opdateret virusprogram. At være på efterskole handler om at være en del af et fællesskab, vi vil derfor "blande os", hvis vi oplever, at en elev isolerer sig med sin computer. Af samme grund ses film kun på fællesområder og efter tilladelse fra en vagtlærer.

     

    Cykel

    Eleverne må i år gerne have en cykel med, da den er rar at have til hverdag, når man skal til byen.

     

    Forældrekontakt

    Vi håber at mange forældre tilmelder sig til konsultationen i forbindelse med efterårsferien.

    I starten af marts har vi en telefonisk konsultation og i øvrigt ringer vi, hvis der er behov. I er også velkomne til at ringe eller besøge os. Ring gerne i forvejen til vagtlæreren, så I kan høre "dagens program". Vi byder gerne på kaffe, når I kommer.

     

    Forsikringsforhold

    Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af skolen og dennes medarbejdere. F.eks. hvis en elev falder pga. manglende snerydning af skolens gangarealer.

     

    Skolen har derimod ikke ansvar for elevernes medbragte tøj, bøger, PC m.m., hvis dette skulle blive ødelagt ved eksempelvis brand eller tyveri. Eleverne bærer desuden selv risikoen for ødelæggelse af skolens bygninger og inventar. Ovennævnte dækkes normalt af en almindelig familieforsikring/indboforsikring. Dog skal man være opmærksom på, at forsikringen dækker for skader forvoldt af eleven på fælles arealer, men ikke på elevens eget værelse.

     

    Eleverne bærer selv risikoen for ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlig for, f.eks. en knækket tand under boldspil. Sådanne skader omfattes normalt af en privat ulykkesforsikring.

    Vi anbefaler derfor, at elevens forældre har en familieforsikring og en privat ulykkesforsikring.

     

    Penge

    Vi opmuntrer eleverne til ikke at lade penge og værdigenstande ligge fremme, men i stedet låse dem inde i deres private skab. (Skolen kan ikke tage ansvar for evt. mistede penge). Vi anbefaler, at de ikke har store pengebeløb på værelset, men i stedet får et hævekort i en af byens pengeinstitutter (Sparekassen Hobro, Sparekassen Kronjylland eller Østjysk Bank).

    Eller få lavet et Master DebetCard, så kan I selv styre præcis, hvor meget han/hun må få, og det kan bruges i alle hæveautomater.

     

    De elever som, inden skolestart, ikke har et hævekort, hjælper vi til at få et.

     

    Vær opmærksom på, om dit barn har penge til hjemtransport/medicin m.m.

    Skolen har ikke penge liggende, og låner derfor heller ikke penge ud, så sørg for selv at overføre penge til eleven til transport, medicin og andet, i god tid.

     

    Medicin

    Bruger eleven fast medicin, skal dette være doseret på forhånd, inden det kommer på skolen, så det er lige til at udlevere på dagen. (Eleven må ikke selv have medicinen på værelset). På apoteket kan man mod en pris, få farmaceuten til at dosere inden udleveringen. Ring og aftal med apoteket. Det kan bestilles på Mariager Apotek, og så sendes en medarbejder ned efter medicinen.