Elevhåndbog

  Udfordrende undervisning

   Oprigtig Tro

    Ægte Fællesskab

    Elevhåndbog

    Velkommen på Frydensberg

    Vi glæder os til et fantastisk år sammen med dig. Vi håber, at du får glæde af denne

    Elevhåndbog.

     

    Troen på Gud

    og det at elske sin næste som sig selv er vores værdigrundlag og dermed udgangspunkt for livet på Frydensberg.

    At det er en kristen efterskole betyder ikke, at du skal være kristen for at være elev her. Men du skal have lyst til at høre om det med at tro på Gud.

     

    Ægte fællesskab

    Vi ønsker en skole, hvor vi møder hinanden med venlighed, ærlighed, hjælpsomhed og respekt, og hvor alle tager ansvar for at skabe et godt fællesskab.

     

    Oprigtig tro

    Vi ønsker at give eleverne et grundlag for at vokse i en sund og levende tro på Gud – og respekterer samtidig den enkeltes frihed til selv at vælge livsgrundlag.

     

    Udfordrende undervisning

    Vi ønsker at give en relevant og kvalificeret undervisning, der udfordrer den enkelte elev til at yde sit bedste.

     

    Forventninger til dig

    Vi forventer, at du vil medvirke til et godt skoleår for dig selv og andre, ved at du:

    • Taler pænt til alle – også dem, du er uenig med
    • Er en god kammerat, der behandler andre godt og undgår bagtalelse og mobning
    • Møder præcist til alle ting, hvor der er mødepligt
    • Overholder tidspunkter for ro
    • Behandler skolens inventar ordentligt og rydder op efter dig
    • Ikke låner andres eller skolens ting uden tilladelse
    • Fortæller sandheden og tør sige, hvis der er noget galt
    • Er villig til at hjælpe og udfører dine opgaver ansvarligt
    • Engagerer dig positivt i undervisningen og aktiviteterne på skolen

     

    Da disse ”spilleregler” har stor betydning for vores fælles miljø, vil vi reagere på det, hvis du ikke tager dem alvorligt. Det kan ske i form af samtale, indskrænkning af frihed, kontakt til dit hjem eller lignende.

     

    Skolens grundregler

    • Det er forbudt at indtage, være påvirket af eller i besiddelse af alkohol og euforiserende stoffer
    • Skolen er røgfri. Vi er altså en skole for ikke-rygere*
    • Tyveri er et alvorligt brud på skolens og dine kammeraters tillid
    • Piger og drenge må ikke komme på hinandens gange, undtagen når der er aftalt ”åben gang”

     

    Reglerne gælder både på skolen, og når I rejser sammen til og fra skolen.

     

     

    Dagsplan

    08.00-08.20   Nyheder/ Morgenmad/ Fadervor/ Sygemeldinger

    08.20-09.00   Områdeoprydning/værelsesrengøring

    09.00-09.40   1. Lektion

    09.40-10.20   2. Lektion

    10.20-10.40   Forfriskning

    10.40-11.20   3. Lektion

    11.20-12.00   4. Lektion

    12.00-12.40   5. Lektion

    12.40-13.10   Middagsmad

    13.20-14.00   6.lektion

    14.00-14.40   7. Lektion

    14.40-15.20   8. Lektion

    15.20-15.30   Forfriskning

    15.30-18.10   Valgfag/fritid

    18.20-18.40   Aftensmad (”flydende”)

    19.00-21.00   Valgfag/fritid

    21.10-21.30   Forfriskning

    22.00-22.30   Alle på gangene

    22.30-22.50   Alle på værelserne (toiletbesøg er klaret)

    22.50              Alle i seng.

                            Lys, mobiltelefon og musik er slukket. Helt ro!

    (Fredag og lørdag er tiderne lidt senere. Vagten bestemmer. Man må sove på hinandens værelser).

     

    Diverse informationer

     

    Adresser

    Husk altid at meddele skolens kontor, hvis I som familie skifter adresse, telefonnummer eller e-mail-adresse, så I ikke risikerer at gå glip af vigtige oplysninger.

     

    Aktiviteter i fritiden

    I Australia (A-huset) kan du spille bordtennis og bruge motionscenteret, hvis der ikke er undervisning.

     

    Musikinstrumenter i A-hus og musikrum må kun anvendes af dem, der har tilladelse. Øvelse foregår normalt i musikrummet, så andre ikke generes.

     

    Udenfor har vi boldbane og Streetbasket. Af hensyn til taget, må I ikke spille fodbold i gården.

     

     

    Badning/sejlads

    Det er kun tilladt at bade og sejle under opsyn af en lærer.

     

    Besøg

    Du er velkommen til at invitere venner på weekendbesøg på skolen. Senest onsdag kl. 10.00 skal du spørge kontoret, om det er ok! (Bl.a. af hensyn til madbestilling). Kontoret afgør, om der er plads. Enkelte weekender modtager vi ikke gæster. (Bl.a. de to første weekender). Vi har ikke overnattende gæster i hverdagene. For gæster gælder samme regler som for elever. Ved ankomst henvender gæsten sig til vagtlæreren. Prisen er kr. 130,00 for en hel weekend.

    For kortere besøg betales der:

    Morgenmad           kr. 15,00

    Middagsmad          kr. 35,00

    Aftensmad   kr. 25,00

     

    Computer

    Skolen stiller ikke computere til rådighed. Du skal derfor bruge din egen bærbare.

     

    Der er trådløst netværk på hele skolen, og du må bruge din computer, hvor du vil – så længe, den er lydløs. Vi har LAN netværk i Texas (spisesalen) hvor du kan game mod dine venner. Kl. 22.30 lukker vi netværket og din computer skal stå slukket på dit skrivebord.

     

    Din computer må ikke indeholde programmer/spil uden licens og pornografisk eller ulovligt downloadet materiale. På computeren skal der være et opdateret virusprogram. At være på efterskole handler om at være en del af et fællesskab, vi vil derfor ”blande os”, hvis vi oplever, at du isolerer dig med din computer.

     

    Cykler og knallerter

    Cykler stilles på eget ansvar i cykelskuret. For at have knallert, skal regler om kørekort, styrthjelm og forsikring være opfyldt.

     

    Eksamen

    Skolen afholder 2 terminsprøver samt skriftlig og mundtlig eksamen – FSA og FS10. Til skriftlige prøver må du gerne bruge din egen computer.

     

    Erhvervspraktik

    Der er brobygning for 9. og 10. klasse i uge 48. Brobygningen kan erstattes af selvskaffet erhvervspraktik plads i denne uge efter nærmere aftale med UU vejleder Lars Banner.

     

    Forsikring

    Dine forældre skal have en forsikring som dækker, hvis du kommer til at ødelægge noget, eller hvis din computer m.m. bliver stjålet ved et evt. indbrud. Hvis personlige ejendele bliver væk på skolen, erstattes de ikke af skolens forsikring. Det er en god idé at have navn i sit tøj.

     

    Forældrekontakt

    Dine forældre er altid velkomne på skolen. Vi har forældrekonsultation i oktober og i marts og ringer i øvrigt, hvis der er behov.

     

    Foto

    Fællesfoto af alle er inkluderet i skolepengene.

     

    Fri fra skole

    Skolens økonomi bygger på både forældre-betaling og statstilskud. Tilskud beregnes hver uge ud fra det samlede elevantal i fem hele undervisningsdage. Derfor kan du tidligst forlade skolen kl. 14.40 og kun holde fri ud fra skolens årsplan. Eneste undtagelse er større mærkedage i familien eller akut speciallæge-besøg. Aftaler herom træffes med skolens forstander.

    Lad være med at plage dine forældre med, at du også skal have fri på andre tidspunkter, for det kommer til at blive rigtigt dyrt for dem.

     

    Fødselsdag

    Når du har fødselsdag må din gruppe få ting til at dække fødselsdagsmorgenbord med. Om aftenen må du få en liter is og sodavand til værelset af vagtlæreren.

     

    Gudstjenester

    Onsdag aften har vi ”onsdagsmøde” på skolen, og ca. hver 3 søndag er vi sammen med ca. 300 andre unge til ”STORM” i Mariagerfjord Frikirke. Her er forældre også velkomne.

     

    Hittegods

    Ikke afhentede glemte sager afleveres, efter forud varslet tidspunkt, til genbrug.

     

    Kontaktgruppe

    Kontaktgruppen med ca. 8-10 elever og en lærer er den lille enhed i det store fællesskab. Gruppen spiser morgenmad og middagsmad sammen og mødes en gang om ugen til forfriskning, hygge, andagt og evt. planlægning af weekendens program. En gang om måneden er gruppen på besøg hos kontaktlæreren.

     

    Kontaktlærersnak

    Du mødes ca. hver 3. uge med din kontaktlærer til en snak med fokus på din personlige trivsel og udvikling. Du er også velkommen til en snak på andre tidspunkter, når du har brug for det. Det er ligeledes den kontaktlærer, dine forældre skal henvende sig til, hvis de gerne vil tale om noget vedrørende dig.

     

    Køkken

    Vi har kaffeautomat, koldtvandsautomat, mikrobølgeovn og el-kedel til fri afbenyttelse. Men brug din egen kop, da du ikke kan låne service, mad eller andet fra skolens køkken.

     

    Kæledyr

    Man må ikke have kæledyr på skolen.

     

    Kærester

    I lærer hinanden godt at kende og varme følelser kan hurtigt opstå – og forsvinde igen. Kærlighed er positivt og godt, og det er dejligt at være kærester. Et ødelagt kæresteforhold kan derimod være utroligt svært både for den, der er vraget, og for hele skolens fællesskab.

     

    For at støtte jer i at passe godt på jer selv og hinanden, har vi nogle rammer om det at være kærester, så I ikke isolerer jer og går glip af andre venskaber eller sårer hinanden.

     

    De første 2 måneder er en vigtig periode for opbygning af venskaber og fællesskabet som helhed. Derfor er det først i orden at blive kærester efter efterårsferien – og efter, at man har haft en snak med forstanderen. Holder I op med at være kærester, skal I – af respekt for den anden – vente mindst en måned – og have en snak med forstanderen, før I må have en ny kæreste.

     

    Det er svært at gå fra fysisk kontakt tilbage til almindeligt venskab. Derfor er det først ok at kysse og holde i hånd, når I er blevet kærester, og I skal stadig opføre jer, så det er rart for andre at være sammen med jer. Langvarige og mange kys foran andre er ikke i orden. Heller ikke at ligge tæt sammen, opholde sig bag aflåst dør m.m. Seksuelt samvær er hjemsendelsesgrund.

     

    Lektielæsning

    Vi giver ikke lektier for men har lidt flere timer, så du kan få lavet dine lektier på dette tidspunkt. Du kan dog stadig komme ud for at der er ting du ønsker at bruge mere tid på fx en stil eller et projekt.

     

    Medicin

    Hvis du fast tager medicin, skal du lave en aftale om opbevaring og indtagelse. Du skal selv betale medicin – også hvis du bliver syg og får den ordineret af en læge. Det er godt at have lidt ekstra penge i banken til det.

     

    Mobiltelefon

    Du må gerne have mobiltelefon med. Den skal være på lydløs under undervisning, måltider, arrangementer og ved sovetid. Ellers kan den inddrages i en periode.

     

    Musik

    På Frydensberg kan vi godt lide musik, men tænk over, hvad du lytter til og hvordan musikken og dens tekster påvirker dig og dem, der er omkring dig. Det forventer vi, du respekterer.

     

    Du må ikke spille så højt, at det generer andre – hverken kammerater, lærere eller naboer. I læsetimen og efter kl. 22.00 må der, hvis alle er enige, spilles musik på værelset så lavt, at det ikke kan høres udenfor. Brug evt. høretelefoner. Efter kl. 22.50 må der kun bruges høretelefoner.

     

    Musikinstrumenter

    Hvis du er tilmeldt musikskolen, kan instrumenterne i musiklokalet frit benyttes. Du skal selv medbringe guitar eller bas, hvis du har undervisning i disse instrumenter. Du er selv ansvarlig for dine instrumenter.

     

    Måltider

    Du skal møde til tiden til morgenmad og middagsmad, da der gives beskeder.

     

    Nyhedsbrev

    Ca. hver måned sender vi forældre og ungdomsledere/præster et nyhedsbrev. Det kan også læses på vores hjemmeside.

     

     

    Penge

    Frist ikke andre over evne ved at lade penge og værdigenstande ligge fremme, men lås dem inde i dit private skab. (Skolen kan ikke tage ansvar for evt. mistede penge). Hav ikke store pengebeløb på værelset.

     

    Vi anbefaler, at du i stedet får et hævekort eller Visa Elektron i en af byens pengeinstitutter (Sparekassen Hobro, Sparekassen Kronjylland eller Østjydsk Bank).

     

    Skolen kan ikke låne dig penge til transport/medicin m.m. med mindre dine forældre har aftalt dette med kontoret.

     

    Post

    Post udleveres til middag og adresseres til:

    Elevens navn

    Efterskolen Frydensberg

    Frydensbjergvej 23

    9550 Mariager

     

    Praktiske opgaver

    Du har et rengøringsområde, som du er ansvarlig for. Derudover har du en uge, hvor du hjælper i køkkenet og dermed ikke deltager i undervisningen.

     

    Påklædning

    Tænk over, hvordan din tøjstil påvirker andre og sortér evt. din garderobe. Vi ønsker ikke ”for lidt tøj” eller anden udfordrende påklædning på skolen. Vær påklædt på vej til baderum. Et håndklæde er ikke anstændig påklædning!

     

    Piercing m.m.

    Hvis du vil ændre dit udseende drastisk (fx ekstrem hårfarvning, tatovering, voldsom klipning eller piercing), skal det ske efter aftale med og under besøg i dit hjem, så det ikke sker pga. gruppepåvirkning her.

     

    Sliksalg

    Det er ikke tilladt at sælge slik, sodavand m.m. privat på gangene. Vi har en slik- og sodavandsautomat, hvor overskuddet gavner alle.

     

    Sygdom

    Hvis du bliver syg, skal du selv tale med morgen vagtlæreren  under  morgenmaden. Vagtlærer afgør, om du kan følge undervisningen. Det er også vagtlærer, der bestiller tid til lægen. Hvis du meldes syg, skal du tage dit sengetøj og mobiltelefon og gå til sygeværelset. Her vil du få mad i løbet af dagen og de forskellige vagtlærere tilser dig. Din computer bliver på værelset.

    Bliver du syg i løbet af dagen, skal du tale med vagtlæreren.

     

    Bliver du syg i løbet af natten ringer du 4133 5222. Det er den letteste måde at få fat i nattevagten på, ellers sover der altid en vagt på vagtværelset Woyming der ligger i Hawaii (dagligstuen)

     

    Tandlægebesøg

    Tandlægebesøg skal klares i de forlængede weekender og ferier.

    (Du er stadig tilmeldt tandplejen i din hjemmekommune).

     

     

     

    Telefon og mail

    Skolens telefonnummer er 98 54 24 44, og i kontortiden (9.00-15.00) tager sekretæren telefonen, og derudover bliver telefonen taget af vagten – telefonen er åben døgnet rundt!

    Tjek www.frydensberg.dk for oplysninger og reportager om ”livet på skolen”.

     

    TV

    Efterskoleophold lægger op til samvær og fællesskab omkring aktiviteter. Fjernsynet kan normalt tændes i fritiden, men er slukket ved måltider, arrangementer og evt. andre særlige tidspunkter. Bliver et programs moralske standard for lav, opfordrer vi dig til at slukke. Det forventer vi, du respekterer.

     

    Tøjvask

    Det er gratis at vaske og tørre tøj på skolen.

     

    Undervisning

    Vi forventer, at du laver lektier og møder til tiden.

    Efter dagens sidste lektion skal tasker tages med og lokalet efterlades opryddet.

     

    Uheld/ulykke

    Dit hjem vil blive kontaktet snarest i tilfælde af uheld/ulykke, hvor læge/sygehus er indblandet.

     

    Vagt

    Der er 3 medarbejdere på vagt hver dag. De har ofte tid til en snak og har styr på dagens program.

     

    Valgfag

    De vælges efter valgfagsintroduktionsugen, hvor de forskellige fag kan afprøves.

     

    Væk fra skolen

    Inden du går ned i byen skal du meddele dette til vagtlæreren (evt. pr. sms 4133 5222)

    Tager du andre steder hen end Mariager, skal du udfylde en byturs-seddel, og denne skal godkendes af vagtlæreren.

     

    Værelser

    Vi har flest 2 mands- og firemands værelser, dog også enkelte enmandsværelser. Det faste inventar må ikke flyttes (senge, hylder, fastgjorte ledninger, lamper og gardiner).

     

    Der må bruges tegnestifter på opslagstavlen og ”abesnot” i/på vægge og lofter. Det, du hænger op skal være acceptabelt for alle at se på.

     

    Hvis noget går i stykker på dit værelse (eller andre steder), skal du straks meddele det skriftligt til kontoret, pedellen eller vagten. Værelset tjekkes løbende og grundigt ved skolestart, juletid og skoleafslutning. Ødelagte ting skal erstattes.

     

    Hver morgen skal I rulle gardinerne op, åbne vinduer og lufte ud (luk radiatoren imens), rydde op og evt. gøre rent, så værelset er pænt, når det tjekkes.

    Værelset skal hele dagen se rimeligt ud, ellers kan I godt blive bedt om at rydde op.

     

    Hver uge har I en grundig værelsesrengøring. I kan få udleveret nøgle til jeres værelse. Det koster 200 kr. at miste den.

     

    Weekendfri

    Du må først forlade skolen kl. 14.40 og skal være tilbage senest kl. 22.00. Efter FW (Forlænget Weekend) skal du være tilbage på skolen senest kl. 22.00. Dog tidligst kl. 18.00, da skolen ikke åbnes før! En skoleuge skal bestå af 5 sammenhængende dage. Derfor skal man i forbindelse med FW være på skolen til undervisning den foregående søndag/efterfølgende lørdag (i årsplanen angivet som UV-dag). Hvis du vil hjem i en almindelig weekend, skal du senest onsdag kl. 10.00 aflevere en ”weekendfri-seddel” på Viggo (intra Net). Skal du besøge andre, sender vi en mail til begge parters forældre for at fortælle om, at du ikke opholder dig på skolen.

     

    Weekendfri – transportmuligheder

    Du er selv ansvarlig for at komme til og fra skolen. Tjek togtider på dsb.dk eller på tlf.: 70131415, så du kan tage højde for forsinkelser.

     

    Skolen har ikke mulighed for at hente dig, hvis du kommer for sent til bussen. Du kan aftale med andre at splejse om en taxa hjem fra Hobro. Pris ca. 500 kr. (Taxa: 98541585). Giv besked til vagtlæreren, hvis du bliver forsinket. På hverdage går sidste bus (234) fra togstationen i Hobro kl. 20.56. Søndag aften og Helligedage er der ingen bus fra Hobro, men sidste bus (235) går fra Randers Rutebilstation kl. 20.20. (Det tager ca. 20 min. at gå dertil fra togstationen – man kan også tage en bybus fra stationen til busterminalen). Den sidste bus kører fra Randers kl. 20.20, men tag gerne den før, for hvis du af én eller anden grund bliver forsinket, skal du selv betale taxi-omkostningerne tilbage til skolen.

     

     

    Tjek selv på www.nordjyllandstrafikselskab.dk/tlf.: 98 11 11 11 eller www.midttrafik.dk/tlf.: 86 423 777 om tiderne stadig gælder.