Leksikon

  Udfordrende undervisning

   Oprigtig Tro

    Ægte Fællesskab

    Leksikon

    Adresser

    Husk altid at meddele skolens kontor, hvis I som familie skifter adresse, telefonnr. eller email-adresse, så I ikke risikerer at gå glip af vigtige oplysninger.

     

    Afgangsprøver

    Skolen afholder skriftlige og mundtlige afgangsprøver, hhv. FP9 og FP10. Der er terminsprøver i efteråret og foråret. Til skriftlige prøver forventes det, at man anvender egen computer. Derudover stilles computere til rådighed i det omfang, vi har.

     

    Aktiviteter i fritiden

    I aktivitetshuset (Oceanien) er der mulighed for at spille bordtennis, bordfodbold og lave workout. I dagligstuen kan du spille Playstation, brætspil, kort eller slænge sig i en sofa med vennerne. Udenfor har vi beachvolley og en gård med streetbasket. Nogle gange lejer vi en sportshal, der ligger fem minutters gang fra skolen. Til de musikinteresserede har vi et lydisoleret musiklokale med musikinstrumenter til låns.

     

    Badning/Sejlads

    Det er kun tilladt at bade og sejle under opsyn af en lærer.

     

    Besøg

    Du er velkommen til at invitere venner på weekendbesøg på skolen. Senest onsdagen før skal du ansøge på Viggo (intra), om det er OK. Weekendvagten afgør, om der er plads og mulighed for besøg. Enkelte weekender modtager vi ikke gæster (bl.a. de to første weekender i skoleåret). Vi har ikke overnattende gæster på hverdage.

    For gæster gælder samme regler som for elever. Ved ankomst henvender gæsten sig til vagtlærer.

     

    Brobygning

    Alle elever skal i en uges obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelserne. Man bor på skolen og tager bussen til Hobro, Hadsund eller Randers. Ugen kan i særtilfælde erstattes med et praktik ophold.

     

    Computer

    Vi forsøger at lave al undervisning papirløs. Dvs. der bliver ikke udleveret bøger, og vi forventer at alle opgaver afleveret elektronisk. Vi anbefaler derfor kraftigt, at man har sin egen bærbare computer. Det er ikke muligt at have en stationær computer. Der er trådløst netværk på hele skolen, og du må bruge din computer, hvor du vil – så længe den er lydløs. Vi har en fast LAN-tilslutning i spisesalen til eSport.

    At være på efterskole handler om at være en del af et fællesskab, vi vil derfor ”blande os”, hvis vi oplever, at du isolerer dig med din computer.

     

    Cykler og knallerter

    Du er velkommen til at tage din cykel med på Frydensberg. Den kan være rar at have, da der er tyve minutters gang til byen. Cyklen stilles på eget ansvar i cykelskuret.

    For at have knallert skal regler om kørekort, styrthjelm og forsikring være opfyldt.

                                             

    Indmeldelsesgebyr

    Indmeldelsesgebyret, som betales, når du er indmeldt går bl.a. til skoletøj, skolefoto, tøjvask og andre fornøjelser.

      

    Erhvervspraktik

    Vi har frivillig erhvervspraktik i en uge fra uge 43 til 50. Du skal dog bo på skolen så længe.

     

    Forsikring

    Dine forældre skal have en forsikring, som dækker, hvis du kommer til at ødelægge noget, eller hvis din computer m.m. bliver beskadiget eller stjålet ved et evt. indbrud. Hvis personlige ejendele bliver væk på skolen, erstattes de ikke af skolens forsikring. Det er en god idé at have navn i sit tøj.

     

    Forældrekontakt

    Vi håber, at mange forældre tilmelder sig til konsultationen i forbindelse med efterårsferien.

    I starten af marts har vi en telefonisk konsultation og i øvrigt ringer vi, hvis der er behov. I er også velkomne til at ringe eller besøge os. Ring gerne i forvejen til vagtlæreren, så I kan høre "dagens program". Vagtlæreren vil gerne byde på en kop kaffe, når I kommer.

     

    Foto

    Fællesfoto af alle er inkluderet i indmeldelsesgebyret.

     

    Fri fra skole

    Skolens økonomi bygger på både forældrebetaling og statstilskud. Tilskud beregnes hver uge ud fra det samlede elevantal i fem hele undervisningsdage. Derfor kan du:

    - tidligst forlade skolen kl. 15.20, fredage dog kl. 14.40.

    - kun holde fri efter skolens årsplan. Eneste undtagelse er større mærkedage i familien eller akut speciallæge besøg. Aftaler herom træffes med skolens forstander.

     

    Fødselsdag

    Når en elev har fødselsdag kan familiegruppen få ting at dække fødselsdagsmorgenbord med. Der gives tilmed en lille fødsesldagsgave fra skolen fra vores slikautomat.

     

    Gudstjenester

    Onsdag aften har vi "OMG" på skolen, og ca. én gang om måneden, søndag aften, er der ”STORM”, en ungdomsgudstjeneste i den lokale Frikirke. Her er forældre også meget velkomne!

                                     

    Hittegods

    Hittegods lægges frem til Forstanderens time. Det, der ikke bliver genkendt, gemmes væk. Før jul og sommerferie lægges alt frem igen. Ikke afhentet tøj afleveres derefter til genbrug.

     

    Intranet (Viggo)

    Vi har verdens sejeste efterskole-intranet. Det hedder Viggo! ALT findes inde på Viggo, dit personlige skema, opslagstavler, mail, fildeling og meget, meget mere…

     

    Familiegruppe

    Familiegruppen med ca. 8 elever og en lærer er den lille enhed i det store fællesskab. Gruppen spiser morgenmad og middagsmad sammen og mødes en gang om ugen til forfriskning, hygge, andagt og evt. planlægning af weekendprogram. En gang om måneden er gruppen på besøg hos kontaktlæreren.

                                            

    Familiegruppelærer

    Du mødes ca. hver 3. uge med din familiegruppelærer til en snak med fokus på din personlige trivsel og udvikling. Du er også velkommen til en snak på andre tidspunkter, når du har brug for det. Det er ligeledes din familiegruppelærer, som dine forældre skal henvende sig til, hvis de gerne vil tale om noget vedrørende dig.

     

    Kæledyr

    Man må ikke have kæledyr på skolen.

     

    Kærester

    I lærer hinanden godt at kende og varme følelser kan hurtigt opstå - og forsvinde igen. Kærlighed er positivt og godt, og det er dejligt at være kærester. Et ødelagt kæresteforhold kan derimod være utrolig svært både for den, der er vraget, og for hele skolens fællesskab.

    For at støtte jer i at passe godt på jer selv og hinanden, har vi nogle rammer om det at være kærester, så I ikke isolerer jer og går glip af andre venskaber eller sårer hinanden. Vi beder jer vente 2 måneder med at blive "rigtigt kærester". I den periode kan I opbygge et godt venskab, der kan give jeres kæresteforhold et langtidsholdbart grundlag – eller afklare om I hellere fortsat bare vil være venner.

    Det er svært at gå fra fysisk kontakt til almindeligt venskab. Derfor er det først ok at kysse og holde i hånd, når I er blevet kærester, og I skal stadig opføre jer, så det er rart for andre at være sammen med jer. Langvarige og mange kys foran andre er ikke i orden. Heller ikke at ligge tæt sammen, opholde sig bag aflåst dør m.m. Seksuelt samvær er hjemsendelsesgrund.

                                           

    Lektielæsning

    Vi har ikke lektier på skolen, dog kan frivillige lektier forekomme og det kan sagtens forekomme at der skal bruges fritid på et projekt eller læse et hovedværk.

     

    Medicin

    Hvis du fast tager medicin, skal du lave en aftale med Team rUst om opbevaring og indtagelse. Du skal selv betale medicin – også hvis du bliver syg og får den ordineret af en læge. Det er godt at have lidt ekstra penge i banken til det.

     

    Mobiltelefon

    Du må gerne have mobiltelefon med. Den skal være lydløs under undervisning, måltider, arrangementer og ved gangtid, ellers kan den blive inddraget i en periode.

     

    Musik

    På Frydensberg kan vi godt lide musik, men tænk over, hvad du lytter til, og hvordan musikken og dens tekster påvirker dig og dem, der er omkring dig. 

    Du må ikke spille så højt, at det generer andre – hverken kammerater, lærere eller naboer. Der må, hvis alle er enige, spilles musik på værelset så lavt, at det ikke kan høres udenfor. Brug evt. høretelefoner. Efter kl. 22.50 må der kun bruges høretelefoner.

                                             

    Musikinstrumenter

    Hvis du er tilmeldt musikskolen, kan instrumenterne i musiklokalet frit benyttes. Du skal selv medbringe guitar eller bas, hvis du har undervisning i disse instrumenter. Du er selv ansvarlig for dine instrumenter.

     

    Måltider

    Du skal møde til morgenmad og middagsmad, da der gives fælles beskeder. Det er frivilligt, om du vil deltage ved aftensmaden.

     

    Nyhedsbrev

    Ca. hver anden måned sender vi forældre og ungdomsledere/præster et nyhedsbrev. Det kan også læses på vores hjemmeside.

     

    Penge

    Vi anbefaler, at du får lavet et hævekort i én af byens 3 banker. Sparekassen Hobro, Østjysk bank eller Sparekassen Kronjylland.

    Skolen kan ikke låne dig penge til transport/medicin m.m., med mindre dine forældre har aftalt dette med kontoret.

                                            

    Post

    Det er meget værdsat at få post, når man er på efterskole. Send gerne en lille hilsen på gammeldags manér, selvom I jævnligt taler i mobiltelefon/sender mail. Post udleveres i forbindelse med middagsmaden. Post adresseres: Elevens navn, Frydensberg Efterskole, Frydensbjergvej 23, 9550 Mariager

     

    Praktiske opgaver

    Når skolen starter, får du tildelt et oprydningsområde, som du er ansvarlig for. Derudover har du 2+2 køkkendage i løbet af året, hvor du tager opvask og hjælper køkkenpersonalet.

     

    Påklædning

    Tænk over, hvordan din tøjstil påvirker andre og sortér evt. i den garderobe, du medbringer. Vi ønsker ikke "for lidt tøj" eller anden udfordrende påklædning på skolen. Tag badekåbe eller shorts og t-shirt på, når du går til og fra badeværelset.

     

    Piercing m.m.

    Hvis du vil ændre dit udseende drastisk, (f.eks. ekstrem hårfarvning, kronragning eller piercing) skal det ske efter aftale med og under besøg i dit hjem, så det ikke sker pga. gruppepåvirkning her.

     

    Skema

    Undervisningen er nivaudelt og individuelt planlagt og vil være tilgængeligt via Viggo.

     

    Sliksalg

    Det er ikke tilladt at sælge slik, sodavand m.m. privat på gangene, da forbruget stiger, når man kan købe når som helst. Skolen har slik- og sodavandsautomat, hvor overskudet går til vores WildCard-ordning.

     

    Sygdom

    Hvis du bliver syg, skal du selv tale med skolemor/vagtlærer lige efter morgenmaden. Hun afgør, om du kan følge undervisningen. Det er skolesekretæreren, der bestiller tid til lægen.

    Hvis du meldes syg, skal du blive på sygeværelset eller dit værelse til næste morgen. Bliver du syg i løbet af dagen, skal du tale med vagtlæreren. Skal du hjem under sygdom, skal du hentes på skolen. Dine forældre skal ringe i forvejen.

                                            

    Tandlægebesøg

    Tandlægebesøg skal klares i de forlængede weekender og ferier. Du er stadig tilmeldt tandplejen i din hjemkommune.

    Bestiller du tid nu inden skoleårets start, kan du undgå tandlægebesøg i undervisningstiden.

     

    Telefon og mail

    Skolens telefonnummer er: 9854 2444

    Kontoret er åbent i hverdagene mellem kl. 9.00 og 15.00

    Efter kl. 15.00 er det vagten, der tager telefonen.

    E-mails kan sendes til info@frydensberg.dk

    Tjek www.frydensberg.dk for oplysninger og reportager om ”livet på skolen”.

     

    TV

    Efterskoleophold lægger op til samvær og fællesskab omkring aktiviteter. Fjernsynet kan normalt tændes i fritiden, men er slukket ved måltider, arrangementer og evt. andre særlige tidspunkter. Bliver et programs moralske standard for lav, opfordrer vi dig til at slukke. Det forventer vi, du respekterer.

     

    Tøjvask

    Du kan vaske dit tøj i vaskeriet i kælderen. Vi forventer at du respektere, at at der kan være ventetid ved vaskemaskinerne. Sørg for at tage alt dit tøj med tilbage til værelset efter endt vask.

     

    Undervisning

    Vi forventer at du møder til tiden.

    Vi arbejder for det meste med undervisning og afleveringer elektronisk, så det anbefales, at du altid medbringer din computer til undervisningen.

    Vi bruger stadig passer, linealer, blyanter og lignende i undervisningen, så medbring også det.

    Før rengøring og efter endt skoledag skal stole og gulv være ryddet, og dine ting sat i dit skab eller lagt på dit værelse.

                                                 

    Uheld/ulykke

    Dit hjem vil blive kontaktet snarest i tilfælde af uheld/ulykke, hvor læge/sygehus er indblandet.

     

    Vagt

    Der er tre til fire medarbejdere på vagt hver dag. De har ofte tid til en snak og har styr på dagens program. En af dem sover på skolen om natten.

     

    Valgfag

    De vælges efter valgfagsintroduktionsugen, hvor du kan afprøve de forskellige fag, inden du vælger, hvad du godt kunne tænke dig at deltage i.

     

    Væk fra skolen

    Hvis du vil længere væk end Mariager, skal du udfylde tur-seddel med afgangs- og hjemkomst tid. Formularen finder du på Viggo.

     

    Værelser

    De fleste er firemandsværelser med to senge i stueplan og to på hems. Det faste inventar må ikke flyttes (senge, hylder, fastgjorte ledninger, lamper og gardiner).

    Der må ikke slås søm og sættes tegnestifter i vægge og lofter. Opslag og billeder skal du hænge på oplagstavlen. Hvis noget går i stykker på dit værelse (eller andre steder), skal du straks sige det til os. Værelset tjekkes løbende og grundigt ved skolestart, juletid og skoleafslutning. Ødelagte ting skal erstattes.

    Hver morgen tjekkes det om dit værelse er pænt og ryddet op. Værelset skal hele dagen se rimeligt ud, ellers kan du blive bedt om at rydde op igen. Luft ud hver dag og luk radiatoren imens. Hver uge har I en grundig værelsesrengøring. I kan få udleveret en nøgle til jeres værelse. Det koster 200 kr. at tabe den, så pas godt på den. Der er et værdiskab på værelset, så du kan låse dine værdigenstande inde.

     

    Weekendfri

    Skal du på besøg hos andre i en weekend, skal du udfylde en weekendfri-seddel formular på Viggo. Formularen skal være udfyldt onsdag før 12.00… Dine forældre vil få en e-mail om, at du ikke er på skolen i weekenden. Du må først forlade skolen kl. 14.40. Du er selv ansvarlig for at komme til og fra skolen og skal være tilbage senest kl. 22.00. Ved forsinkelse, gives besked til vagtlæreren.

    Sidste bus fra Randers søndag er kl. 20.20. Der er ingen bus fra Hobro søndag aften. Tjek evt. www.bus-info.dk /86 12 86 22 eller dsb.dk /70131415 eller Nordjyllands Trafikselskab for yderligere information. Du kan aftale med andre at splejse om en taxa hjem fra Hobro. Prisen på en taxa-kørsel fra Hobro kan oplyses hos Mariager Taxi: 98541585.

     

    Årsplan

    Finder du under "Info -> Årsplan"