Hvem er vi

  Udfordrende undervisning

   Oprigtig Tro

    Ægte Fællesskab

    Hvem er vi

    Frydensberg er en kristen efterskole, der er oprettet af Pinsekirkerne og tværkirkeligt orienteret. Frydensberg tilbyder undervisning for 8., 9. og 10. klasse. Vi har plads til 146 elever og vores elever kommer fra alle egne af Danmark. 

    Vores værdigrundlag
    Troen på Gud og det at elske sin næste som sig selv er udgangspunktet for livet på Frydensberg. At det er en kristen efterskole betyder ikke, at man skal være kristen for at være elev. Men man skal have lyst til at vide mere om det med at tro på Gud, og man skal respektere skolens værdigrundlag og hjørnesten.

     

    Værdigrundlaget afspejles i skolens tre hjørnesten:

    Ægte fællesskab
    Vi ønsker en skole, hvor vi møder hinanden med venlighed, ærlighed, hjælpsomhed og respekt, og hvor alle tager ansvar for at skabe et godt fællesskab. Vi vil gerne udfordre eleverne til at være gode kammerater, der rækker ud til andre og kender betydningen af ordet barmhjertighed. Fællesskabet lærer én at se og forstå andre, men giver også følelsen af selv at blive set og forstået. Det danner baggrund for en vækst- og modningsproces, der medvirker til dannelsen af en sund identitet som et menneske, der er værdifuldt og elsket.

     

    Udfordrende undervisning 
    I både skolefag og valgfag ønsker vi at give en relevant og kvalificeret undervisning, der udfordrer den enkelte elev til at yde sit bedste. Vi bruger metoden COOPERATIVE LEARNING som er en metode der tvinger eleven til at sige en masse fagligt. Vi har har ”HIGHSCHOOL undervisning”  dvs. faglokaler til alle fag og NIVEAUDELT undervisning i 9. og 10. klasse, så undervisningen designes præcis til den enkelte. Der er INGEN BØGER, kun digitale bøger som ligger på internettet.

     

    Oprigtig tro
    Vi ønsker at give eleverne et grundlag for at vokse i en sund og levende tro på Gud – og respekterer samtidig den enkeltes frihed til selv at vælge livsgrundlag. Vi tror at debat og dialog om ”livets mening” - hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, hvor går jeg hen? - er med til at skabe elevernes oplevelse af identitet og ståsted. Lovsang, bøn, bibellæsning og teenagegudstjenester er en del af hverdagen. Vi vil gerne give eleverne mulighed for at lære Gud bedre at kende og hjælpe dem med at omsætte deres tro til praktisk handling og gode fremtidsmål.

     

    En del af den store verden
    Undervisningen foregår på dansk, men vi lægger vægt på at være internationalt orienterede og skabe et naturligt øvelsesmiljø for engelsk. I dansk, matematik og engelsk har vi et højere lektionsantal end i folkeskolen, vi har medarbejdere med engelsktalende baggrund ansat og en vores årlige udlandsture for 10. klasse går til Californien, USA.

    Samtidig glæder vi os over, at skolen er sammensat af elever med forskellig national og kulturel baggrund, fordi det afspejler den globale verden vi lever i. Samtidig forbinder det på en konkret måde netbaserede kontakter og online kulturmøder med nærværende relationer. Ved at møde unge med en anden baggrund end én selv, forstår man sig selv i et større perspektiv.

     

    ...og det store nære fællesskab
    Frydensberg er en mindre skole med trygge og hyggelige forhold og faste rammer. Eleverne mødes ofte i familiegrupperne, der består af ca. 8 elever og en lærer. Gruppen spiser morgenmad og middagsmad sammen, og mødes en gang om ugen til forfriskning, hygge, andagt og evt. planlægning af weekendprogram. En gang om måneden er gruppen på besøg hos familiegruppelæreren. Derudover mødes den enkelte elev ca. hver 3. uge med sin familiegruppelærer til en snak med fokus på personlige trivsel og udvikling. Man er selvfølgelig også velkommen til en snak på andre tidspunkter, når man har brug for det. Kontaktlæreren har et særligt ansvar for "sine" elever, hjælper med de problemer, der kan opstå i hverdagen og varetager kontakten med hjemmet.