Fri fra skole

  Udfordrende undervisning

   Oprigtig Tro

    Ægte Fællesskab

    Fri fra skole

    Skolens økonomi bygger på både forældrebetaling og statstilskud. Tilskud beregnes hver uge ud fra det samlede elevantal i fem hele undervisningsdage.

    Derfor kan du:

    tidligst forlade skolen kl. 14.40 om fredagen

    kun holde fri efter skolens årsplan. Eneste undtagelse er større mærkedage i familien eller akut speciallæge besøg. Aftaler herom træffes med skolens forstander.